Kategorie

Euroinstitut - základní informace

Euroinstitut, to jsou střední školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. Žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem či denních stacionářů. Žáci jsou zařazováni do školy na základě písemného doporučení speciálně pedagogického centra. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika.

Vzdělávání ve školách Euroinstitut je pro všechny žáky bezplatné.  Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole.  Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory:

- provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc
- praktická škola jednoletá
- praktická škola dvouletá
- pečovatelské služby 
-stavební a zednické práce
-košíkářské a kartáčnické práce

​Pro více informací o vzdělávání na školách Euroinstitut se můžete podívat na oficiální web www.euroinstitut.cz. Portál nadváha.cz spolupracuje se školami Euroinstitut zejména v předmětech zaměřených na zdravý životní styl a také v  předmětech zaměřených na přípravu pokrmů.