Střední škola Euroinstitut

Euroinstitut, to jsou střední školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. Žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem či denních stacionářů. Žáci jsou zařazováni do školy na základě písemného doporučení speciálně pedagogického centra. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika. 

Vzdělávání ve školách Euroinstitut je pro všechny žáky bezplatné.  Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole.  Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Střední škola Euroinstitut pro handicapované žáky má svůj vzdělávací program zaměřený také na přípravu jídel. Zdravá výživa a správná životospráva je součástí výuky, proto web nadvaha.cz dohodl partnerskou spolupráci s touto praktickou školou. Myslíme si, že ke správným stravovacím návykům je potřeba vést již žáky ve školách. Odborné učiliště školy je zaměřeno na přípravu jídel, proto vás rádi odkážeme i na videosekci Euroinstitutu.

Náš podpůrný program o výživě je pro žáky s idividuálním vzdělávacím plánem (IVP), kteří ho využijí v předmětu výchova ke zdraví. Vychází z oficiálních materiálů MŠMT, individualizovaných pedagogy střední školy Euroinstitut. Je zaměřen na zdravou výživu, bezpečnost potravin a hygienu při manipulaci s potravinami

Vyberte podkategorii