Dietní systém nemocnic je součástí léčby řady nemocí zejména v období kolem operace. Systém se v minulosti mnohokrát měnil s rozvojem poznatků o výživě. Dietní systém dnes není závazný a je používán pouze jako doporučení. Dietní léčba v nemocnicích se týká nejen diet, ale i výživy do sondy, parenterální výživy infuzní i tzv. sipping (popíjení) nutričních přípravků.

Nemocnice musí zajistit nejen technologickou přípravu diety, ale i její distribuci a odborný kontakt s nemocným. I v rámci diet by měl být nemocnému po konzultaci s nutričním terapeutem (dříve dietní sestrou) umožněn výběr jídel.

Dietní systém

0 - tekutá

- krátkodobě po operacích v ústech a na trávicím ústrojí

0 S - čajová

po lžičkách při realimentačních postupech

1 - kašovitá

1 S - tekutá

výživné tekutiny, pokud nemůže nemocný přijímat tuhou stravu

2 - šetřící

3 - racionální

4 - s omezením tuků

5 - bezezbytková

6 - nízkobílkovinná

7 - nízkocholesterolová

při aterioskleróze

8 - redukční

při obezitě

9 - diabetická

10 - neslaná šetřící

při onemocnění srdce a cév, u nemocných s otoky

11 - výživná

12 - strava batolat

13 - strava větších dětí

14 - výběrová

 - u kachektických nemocných, při nádorových onemocnění

 

Vybrané diety

D 3 - základní

 • normální strava bez dietních omezení,
 • nutričně plnohodnotné stravování s vyváženým poměrem základních živin,
 • mnohdy z ekonomických důvodů nesplňuje představy o zdravém stravování.

D 9 – diabetická

 • je připravována bez dietních omezení, se zastoupením živin podle typu zvolené diabetické diety (275 g sacharidů, 225 g, 175 g, výjimečně u mladistvých 325 g),
 • využívá se často i jako redukční dieta,
 • častou modifikací je šetřící úprava pro nemocné se zažívacími problémy či chronickými onemocněními 9S.

D 2 – šetřící

 • živinami vyvážená, energeticky plnohodnotná strava s šetřící úpravou pokrmů,
 • při onemocnění žaludku a pankreatu, po infarktu myokardu.

D 4 – s omezením tuků

 • nemá vyvážený poměr základních živin, může být energeticky neplnohodnotná,
 • může být upravena do kašovité či mleté podoby,
 • při akutním zánětu žlučníku, onemocnění jater a pankreatu.

D 12 - batolecí D 13 - pro větší děti

 • složením odpovídá nutričním potřebám dětí.

D 5 - s omezením zbytků a D 6s - omezením bílkovin

 • jsou to diety, které mají své specifické určení, jejich využití by mělo být vázáno na individuální nutriční režim podle konkrétní potřeby nemocného,
 • D 5 je využívána u pooperačních stavů v pozdní pooperační době, případně u zánětlivých onemocnění střev,
 • D 6 může být připravována v solené i neslané variantě, v základním provedení obsahuje 50 g bílkovin, což v kombinaci s nechutenstvím pacienta může vést ke zhoršení stavu, případně k malnutrici.

D 8 - redukčníD 10 - neslaná D 11 - výživná

 • v soudobém dietním systému nemají příliš velké opodstatnění, příliš se nepoužívají,
 • D 8 nemá v krátkodobé hospitalizaci zdůvodnění, v případě dlouhodobé hospitalizace musí splňovat individuální potřebu daného pacienta,
 • totéž se týká D 11, která má opodstatnění např. u pacientů s TBC, ale i u nich je třeba individuálně upravovat nutriční režim dle vývoje stavu a potřeby jednotlivých živin.

výběrové a individuální

 • cca 25-30 % pacientů nelze zařadit do dietního systému bez problému,
 • pacienti mají individuální nároky na stravování vzhledem k tomu, že některé pokrmy či potraviny nesnášejí, mají k nim odpor, nejí je z důvodů etnických, náboženských atd.
 • do této skupiny patří i pacienti, kteří trpí těžkým nechutenstvím a které je třeba postupně „rozjídat“, pacienti onkologičtí atd.
 • u těchto pacientů je třeba sestavit individuální jídelníček,
 • cílem je zajistit potřebnou nutriční hodnotu v optimální formě za ekonomicky přijatelných podmínek,
 • vždy je nutná návštěva a konzultace nutričního terapeuta.

možné a variabilní

 • patří sem diety připravované v malém množství porcí, které však vyžadují přesné dodržení dávkování surovin a technologického postupu,
 • většinou jde o diety nutričně karenční, které se podávají nemocnému po krátkou dobu – do odeznění akutních obtíží, do zlepšení laboratorních hodnot,
 • např. dieta „pankreatická“ = s omezením tuku,
 • tekutá dieta – přísně individuální podle nutriční potřeby pacienta a jeho schopnosti konzumace,
 • jiná bude tekutá dieta při polykacích obtížích, při stenóze jícnu a jiná při pooperační realimentaci,
 • je nutričně karenční, vyžaduje proto různé doplňky,
 • diety této skupiny by měly být bilancovány a doplňovány podle individuální potřeby nemocného.

speciální

 • např. dieta bezlepkovádieta při fenylketonurii.

 

 • při tvorbě jídelníčku pro nemocného je výhodná a žádoucí spolupráce s rodinou, zejména v rámci možnosti doplnění stravy pro pacienta,
 • vždy je třeba dodržovat platnou legislativu, aby strava byla pro pacienty připravena bezpečným způsobem,
 • postupně dochází k využívání členění dle jiných kritérií, snížení počtu diet.

 

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí