Vlastimil Harapes je jedničkou na poli českého baletu a jako tanečníka a herce ho známe všichni. Je dlouholetým sólistou  baletu Národního divadla v Praze. Je také režisér, choreograf a taneční pedagog. To jsou všechno aktivity, které jemu osobně umožňovaly si udržet štíhlou linii.

Sám se podílí na ozdravném programu a pohybových aktivitách i jiných. A to dokonce u skupiny postižených, kterým veřejnost obvykle tolik pozornosti nevěnuje. Ne každý zná hnutí speciálních olympiád, které je určeno pro mentálně postižené sportovce. Asi všichni známe paralympiády pro tělesně postižené, soutěže pro postižené mentálně jsou torch pozapomínány. A Vlastimil Harapes je přes čtvrt století čestným předsedou Hnutí speciálních olympiád.

Speciální olympiády mají kategorii, která slučuje sportovce zdravé i postižené: sjednocené sporty. Ve vzpírání v kategorii sjednocených sportů sputěžili sportovci o prádnínách 2019 na Letní olympiádě Euroinstitutu, což je jedno z klání. Klade si za cíl pohybovou aktivitu, kterou tolik mentálně postižení potřebují. Právě soutěž v jednom družstvu spolu se zdravými sportovci je velkou motivací.

Na olympiádě Euroinstitut vyhrálo družstvo nadačního fondu Slunce všem, v soutěži jednotlivců vyhrál Zdeněk Ferenc, žák Euroinstitut a současně klient Domova pro osoby se zdravotním postižením Domino Zavidov. Prúpravu má řádnou: brigádničí v pivovaru, kde dělá kuliče sudů a k tomu musí mít páru. V kategorii zdravých sportovců zvítezila filipínská žákyně Střední školy Euroinstitut Exseil Royo. Je to dívčí boxerka. 

Vlastimil Harapes byl na Letní olympiádě Euroinstitutu hlavním rozhodčím. Ty které jeho aktivity pro postižené sportovce zajímají podrobněji zveme na následující odkazy nebo na facebookové či twitterové zprávy.

Vlastimil Harapes na webu Speciální pedagogika

Vlastimil Harapes a olympiáda v Deníku.cz

 


Special Olympics is large sports organisation for mentally handicapped sportsmen and sportswomen. Unified Sports are special category of their movement, providing year-round training and competitions to 5 million athletes. Joint sport and competition of healthy and disabled people together. Miss Exseil Royo, student from the Philippines, was healthy-sportsmen category winner of the  Summer Special Olympics of Euroinstitut. Sir Vlastimil Harapes, honorary president of Czech Republic Special Olympics, decorated her with the gold medal in weight-lifting. She is succesfull Women's Boxing Champion. 

Maybe Exseil Royo'll catch up with her better-known colleague Manny Pacquiao soon

Maybe Filipina Exseil Royo'll catch up with her better-known colleague Manny Pacquiao soon.

 

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí