Hruška nebo jablko

Hruška nebo jablko

Obvod přes pupek (přes břicho) se v obezitologii nesprávně označuje jako obvod pasu. Je to zavádějící název, protože většina vnímá pas podle tradičního krejčovského měření. Pas z hlediska obezitologie je úplně jinde, je v polovině vzdálenosti mezi vrcholem kyčelní kosti a spodním okrajem posledního žebra. U žen s typicky ženskou postavou jde obvykle mírně nad pupkem, u mužů jde právě přes pupek. U některých typů postav vychází přibližně 2 centimetry pod pupkem. Protože je metodika hodně zavádějící, obvykle ho lékaři nepoužívají, i když je důležitějším parametrem než BMI. Asi 30% obvodních lékařů zjišťuje BMI a jen 10% obvod pasu. Břišní obezita s vyšším rizikem zdravotních problémů ukazuje na množství nebezpečného tuku útrobního.

Jak měřit pas.Podle Nebezpečný svět kalorií autorů Rajko Doleček, Leoš Středa a Kateřina Cajthamlová o hubnutí, ale i dieat StředaFormObvod pasu je mimořádně důležitý ukazatel. Tzv. androidní obezita (typ jablko) je rizikovější. Ženy, které mají široký zadek a malý obvod pasu (gynoidní obezita - typ hruška) jsou možná se svou postavou nespokojené, ale tento druh obezity představuje výrazně nižší zdravotní riziko. 

1. Obezita typu jablko neboli tlusté břicho, je rizikovější. Opět se bohužel používá zavádějící termín mužský (androidní) typ obezity. Tento typ obezity se vyskytuje i u velikého procenta obézních žen, nejen u mužů. Obvod pasu je dnes považován za rozhodující kritérium rizika.

2. Obezita typu hruška s tukem hlavně na hýždích a stehnech se označuje jako řenský (gynoidní) typ obezity. Z hlediska rizika zdravotních komplikací má tato obezita lepší prognózu. Navíc: u žen se zpravidla se tukových polštářů na zadku a stehnech ani nedá zbavit - jsou dány geneticky. Ženy, které se svých širokých boků marně snaží zbavit dietami riskují, že časem začnou přibírat i na břichu. Jejich tělo se tuku na nohou a hýždích prostě nevzdá. Opakovanými dietami si však poškodí metabolismus. Výsledek: po opakovaných dietách kvůli velkému zadku a dáma může být zadek ještě větší a jako bonus k tomu i obrovské břicho. Částečné řešení přináší tzv. parciální formování postavy, kdy v rámci redukční kúry soustřeďujem posilování na oblast hýždí a stehen cvičením. Zajímavé výsledky přinášejí i aplikace tzv. elektronického aerobiku, kdy se příslušné partie trénují zevními elektroimpulzy.

Statistickým zpracováním vznikla jednoduchá tabulka, která orientačně ukazuje vztah zdravotních rizik obezity v závislosti na jednoduchém údaji, jakým je naměřený obvod kolem pasu. 

Riziko obezity dle obvodu pasu

Zvýšené riziko Výrazné riziko
ženy > 80 cm ženy > 88 cm 
muži> 94 cm muži > 102 cm

 

Je dobře vědět, že z hlediska zdravotního je rozhodující redukce tuku v oblasti břicha. Útrobní neboli vnitřní tuk na břiše, někdy se nazývá též viscerální, je jiný typ tuku, než ten, který se usazuje v podkoží. Podkožní tuk vadí hlavně z hlediska estetického, viscerální tuk ohrožuje zdraví a život. Jde o tuk, který je uvnitř, mezi vnitřními orgány. Viscerální tuk zvyšuje rizika srdečních a cévních komplikací, podle posledních výzkumů se dokonce podílí na vzniku některých nádorových onemocnění. Proto se snažíme útrobní tuk eliminovat dietou a vhodným břišním cvičením. Budete-li hledat téma na internetu, určitě brzy narazíte na nabídku zjištění či změření viscerálního tuku. Přístroje ve skutečnosti tento tuk pouze vypočítávají, takže si od vyšetření moc neslibujte.

Mezi základní cviky na břicho řadíme jízdu na kole a kmitání (stříhání) nataženýma nohama, což jsou cvičení všeobecně známá. Leží se při nich na zádech, obličejem vzhůru. Ideální série je u obou cviků představována denním desetiminutovým cvičením. Začínat s kratším časovým úsekem a postupně se propracovat k deseti minutám denně. Opravdu každodenně. 

Jízda na kole: Lehnete si na záda, paže natáhnete podél těla a zvednete nohy do vzduchu. Šlapete jimi stejně, jako když jedete na kole. Zkuste maximálně zvýšit rychlost, ale hlídejte si, abyste přitom neodlepovala záda v oblasti beder od podložky. Můžete zkusit vytáčet obě kolena na levou a pak na pravou stranu. Tím posilujete i šikmé břišní svalstvo a dobře si promasírujete záda.

Kmitání (stříhání) nohama, správně řečeno jde však o pohyby celými dolními končetinami: Buď na podlaze na podložce, nebo můžete ležet na posteli k pásu. Nohy dáte do vzduchu a zadek máte na posteli. Lehnete si na bok, hlavu si můžete (ale nemusíte) podepřít. Hlavu lze místo toho položit např. na natáhnutou ruku, aby se nezatěžovala krční páteř. Je dobře dbát na správné držení těla, neprohýbat se, hlavně záda je třeba udržovat rovná. Nohy se natáhnou a kmitáte. Nataženou horní nohou stříháte nahoru a dolů. Noha by se při pohybu dolů neměla pokládat na zem. Na každé straně je dobře udělat 15 až 20 opakování, a pak vystřídat stranu. Lze kmitat oběma končetinami naráz.

Sklapovačky: Začíná se v leže na zádech s nataženýma nohama a rukama ve vzpažení. Kontrakcí břišních svalů zvedáte současně ruce i nohy až do vertikální polohy. Z této polohy se vracíte zpět do polohy výchozí.

Zkracovačky: Výchozí polohou je leh na zádech s pokrčenýma nohama. Ruce jsou za hlavou. Kontrahujte břišní svaly a zvedněte ramena a horní záda ze země. V horní poloze zařaďte krátkou výdrž a vraťte se do výchozí polohy. Obtížnost je možné modifikovat změnou polohy rukou nebo nohou. Obtížnost zvýšíte opřete-li nohy o zvýšenou podložku či zvedete ze země. Snížení obtížnosti dosáhnete položením rukou na hruď či k bokům.

Zvedání pánve: Výchozí poloha je leh na zádech s pažemi podél těla a nohama ve vertikální poloze. Aktivací břišních svalů zvedněte pánev z podložky. Po zařazení krátké výdrže se vraťte do výchozí polohy.

Metronom: Výchozí poloha leh na zádech s rukama ve vzpažení (s případným držením se pevného předmětu) či v rozpažení, nohy ve vznosu ve vertikální poloze. Nohy položte pomalým pohybem snožmo v pravo, vraťte se do výchozí polohy a pohym opakujte na levou stranu. Hrudník a bedra by měla stále zůstat na podložce.

I posilování břicha našlo komerční odezvu mezi trenéry a různá fitness centra nabízejí programy na posilování břiha. Denní cvičení doma však je vždy lepší, než jít jednou či dvakrát týdně do posilovny. A oba základní cviky jsou na posílení břišních svalů naprosto ideální.

Měření obvodu některých jiných partií těla (obvodu břicha a stehen, obvodů kyčelní krajiny a dalších partií) pomáhá rozlišit typ obezity a je důležité zejména pro kontrolu jejího přírůstku či snížení při opakovaném sledování. Existují i některá doporučení, které velmi zhruba a orientačně určují, jaké by měly být ideální míry obvodu určitých partií. Vycházejí z výšky těla. Jde opět o orientační průměrné hodnoty, zkuste si porovnat, jak to vypadá u vás. Vysvětlivka: krk: 1/5 + 1 cm znamená, že obvod krku by měl mít rozměr odpovídající jedné pětině výšky těla plus 1 cm., naopak např. obvod pasu polovině výšky těla mínus 15 cm apod.

  • krk: 1/5 + 1 cm
  • hrudník: 1/2 + 3 cm
  • pas: 1/2 - 15 cm
  • boky: 1/2 + 6 cm 
     
  • stehno: 1/3 - 5 cm
  • lýtko: 1/5 + 1 cm

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí