Úvod

Rostlina nesmrtelnosti, rostlina života, zázrak pouště, pramen věčného mládí, ... Všechna tato přízviska patří jediné rostlině - aloe vera (aloe pravá). Tento sukulent je již od starověku považován za zázračnou rostlinu. V současné době tomu popravdě - především v laické veřejnosti -  není jinak.

Listy aloe vera opravdu obsahují látky, které mají hydratační, detoxikační, hypotenzivní, antioxidativní, hojivé a protizánětlivé účinky, čehož se využívá např. při léčbě mykóz, lupénky, paradentózy, akné atd. Může působit pozitivně i na trávicí trakt. Z jejích účinků se skutečně těží při léčbě celé řady onemocnění, ať již v kombinaci s klasickou léčbou nebo dokonce i samostatně.

Nic ale není černobílé. Užívání produktů obsahujících extrakty z aloe vera může člověku i škodit, o čemž se ale téměř nemluví. Chtěla bych se proto v této seminární práci věnovat právě negativním účinkům aloe pravé, které často zůstávají opomíjeny.

Aloe vera - extrakt, složení

Listy aloe vera poskytují dva druhy tekutin s celkem zásadně odlišnými účinky - gel aloe a latex aloe.

Gel aloe je mírně nahořklá bezbarvá viskózní tekutina bez zápachu. Její extrakce z čerstvých dužnatých listů (z dužiny) a následné zpracování musí být provedeno velmi pečlivě, navíc látky obsažené v gelu jsou velmi nestálé, a proto se využívá různých patentovaných technik k jejich stabilizaci. Různé komerční přípravky mají proto různé složení, také extrakty byly zpracovávány různým způsobem a od toho se odvíjí různé kvality produktů s aloe vera.

Gel díky obsahu polysacharidu acemananu stimuluje buňky imunitního systému, především aktivitu fibroblastů a makrofágů, dále zvyšuje syntézu kolagenu a proteoglykanu a působí inhibičně na tvorbu tromboxanu A2. Protizánětlivý účinek je připisován především sterolům obsaženým v gelu.

Šťáva z listů aloe (latex aloe) je hnědočervené barvy a hořké chuti a je obsažená ve slupkách listů aloe. Má laxativní účinky (obsahuje anthron-C-glykosid aloin - derivát antracenu), čehož se využívá pro krátkodobou léčbu zácpy. Dlouhodobé užívání (déle než týden) je ale již kvůli obsahu aloinu nebezpečné (viz dále - laxativní účinky vedou ke vzniku dalších zdravotních problémů).

Gel obsahuje o poznání méně aloinu a neměl by mít nežádoucí účinky, tak jako šťáva.

Negativní účinky, zdravotní rizika

Již výše jsem zmínila negativní účinky v důsledku nadměrného užívání produktů aloe vera. Dále byly u citlivějších jedinců i po jednorázovém užití zaznamenány alergické reakce. Dále je prokázáno, že v některých případech mohou nastávat křeče, průjem, nadýmání a někdy při přerušení užívání po 7 dnech (indikováno mj. i kvůli tomu, aby nevznikla závislost na přípravku) paradoxně naopak zácpy. Vliv má také nedokonalé zpracování šťávy při výrobě.

Jsou-li podávány dlouhodobě vyšší dávky, může dojít k poruše elektrolytické rovnováhy v organismu, hyperaldosteronismus (snížení obsahu K+), zánětům ledvin a potíže s trávením. Dojde-li k akutnímu předávkování, nastává také zvýšená diuréza, hematurie a těžký krvácivý průjem.

Zmiňovanými účinky jsou obzvlášť ohroženi diabetici (aloe vera může stimulovat produkci insulinu, což vede ke snížení hodnoty glykemie) a lidé s onemocněním ledvin či srdce, neboť nízkými hladinami draslíku je způsobena svalová únava a tedy abnormální srdeční rytmus. Takováto vychýlení rovnováhy pro výše zmíněné skupiny lidí představují větší zátěž než pro zdravé lidi. Lidé, kteří užívají přípravky z aloe vera několik dní a jsou zároveň postiženi zmiňovanými chorobami, by proto měli být sledováni a vše konzultovat s lékařem, aby se včas zachytila nerovnováha elektrolytů.

Šťáva z aloe vera by neměla být podávána lidem, kteří užívají diuretika, mají potíže se žlučníkem, trpí zánětem slepého střeva či mají střevní potíže. Mohlo by dojít k zánětu jater či jeho zhoršení.

Děti, těhotné a kojící ženy a lidé s onemocněním jater by se také raději měli vyhýbat produktům s aloe vera. Stále ještě nebylo prokázáno, že by to pro ně bylo absolutně bez rizika, provádí se výzkumy.

Aloin přítomný ve velké míře ve šťávě z aloe vera stimuluje střevo, což může vyvolat reakci i v děloze, tedy vést ke spontánním kontrakcím a následně k potratu. Dále aloe vera obsahuje fytoestrogeny, které mohou mít rovněž negativní vliv na průběh těhotenství.

Zatím nebylo dokázáno, že by aloe vera neměla teratogenní účinky, jsou známy i případy vzniku vrozených vývojových vad v souvislosti s užíváním aloe vera během těhotenství. Zároveň ale není řazena mezi látky s jistě teratogenním účinkem.

Osobám trpícím překrvením v oblasti pánve, např. s krvácivými hemoroidy nebo během menstruace, se užívání aloe vera také nedoporučuje, mohlo by způsobit daleko silnější krvácení. Neměla by být podávána ani u pacientů s křečovými žilami.

 Aloe vera a rakovina

V posledních letech bývá aloe vera v médiích představována jako zázračný všelék, dokonce se mluví i o její účinnosti proti rakovině v oblasti alternativní léčby. Tato vlastnost aloe je však stále předmětem výzkumu a je to dosti sporná otázka.

Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (KOC) zveřejnilo na svých internetových stránkách výsledky lékařských výzkumů používání aloe vera jako alternativní či komplementární prostředek k léčbě rakoviny: "Probíhají klinické studie ověřující protizánětlivý a imunostimulační účinek výtažků z Aloe Vera. Účinnost gelu Aloe Vera v prevenci poškození kůže v průběhu ozařování byla studována ve dvou klinických studiích. Polovina nemocných byla léčena gelem Aloe Vera a polovina placebem (gelem bez účinné látky). Nebyly pozorovány žádné rozdíly v závažnosti a délce trvání poradiační kožní reakce mezi pacienty léčenými Aloe Vera nebo neléčenými." Přímý protinádorový účinek tohoto způsobu léčby tedy nebyl pozorován.

Někteří odborníci však na aloe vera v souvislosti s rakovinou hledí však z úplně jiného pohledu, tedy vidí v jejím užívání velké riziko.

Několik pacientů s nádorovým onemocněním zemřelo po požití aloe vera v injekční formě právě při léčbě rakoviny.

Pokud se šťáva z aloe vera užívá déle než jeden rok, velmi to údajně zvyšuje riziko manifestace kolorektálního karcinomu.

Americký National Toxicological Program provedl testy, které vykazují možný vliv užívání extraktů aloe vera pro vznik nádorů střeva. Testy byly prováděny na laboratorních potkanech, kteří mají podobné složení střevního mikrobiomu jako člověk. Tento poznatek je důležitý - střevní mikroflóra je totiž důležitá pro metabolismus látek, které jsou obsaženy ve výtažcích z aloe vera. Potkanům byl podáván v pitné vodě extrakt z listů aloe vera po dva roky. Po ukončení pokusu byl detekován u 74 % samců a u 39 % samic karcinom tlustého střeva, u kontrolní skupiny toto onemocnění zjištěno nebylo. Takovéto nebezpečí je možné nejspíš pouze u přípravků obsahujících šťávu z aloe vera, gely by měly být méně škodlivé, protože obsahují výrazně nižší množství aloinu.

Vzhledem k opravdu rozličným výsledkům studií a i různícím se názorům odborníků je používání aloe vera pro léčbu nádorových onemocnění zatím limitováno.

Standardizace

Vzhledem k širokému spektru látek obsažených v aloe a i určité náročnosti správného zpracovávání a stabilizace gelu je velice důležitá standardizace, která posuzuje obsah biologicky účinného acemananu. Za bezpečné jsou považovány produkty splňující požadavky IASC (The International Aloe Science Council) - tedy mající certifikát této společnosti. Certifikované výrobky mají garantovaný velmi nízký obsah škodlivého aloinu (který má nežádoucí laxativní účinky, které mohou způsobit další zdravotní problémy). Na českém trhu je takovýmto produktem ActivAloe.

Certifikát německého institutu SGS Fresenisus je v Evropské Unii uváděn jako nejsolidnější.

Závěr

Přes všechna výše uvedená zdravotní rizika užívání přípravků s aloe vera, bývají přípravky většinou v médiích prezentovány jako naopak zdraví zázračně prospěšné. Nicméně podle nařízení o zdravotních tvrzeních musí být veškeré zdravotní výroky (tedy např. používání přívlastku "zdravý" nebo "léčivý"), kterými se produkty prezentují, schváleny Evropskou komisí (European Food Safety Autority). Různá obchodní sdělení, reklamy i propagační kampaně by tedy neměly obsahovat sdělení, která by naznačovala léčivé účinky výrobku v případě, že to Evropská komise neschválila.

Nejen u aloe vera, ale u všech přírodních přípravků, je tedy třeba počítat i s možnými negativními účinky, stejně jako u "chemických" léků. Člověk by si měl uvědomit, že kouzelné slovíčko "přírodní" nemůže automaticky chápat jako "stoprocentně zdraví prospěšný".

 

Julie Cadorini

 

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí