Obezita u dětí se stává zdravotnickým problémem současnosti. Obezita se někdy považuje za civilizační chorobu a je charakterizována zmnožením tuku nad normu. Je spojena s řadou zdravotnických rizik (ortopedické komplikace, kardiovaskulární komplikace, metabolické komplikace, psychosociální komplikace, kožní, respirační a u dívek gynekologické komplikace), a proto je důležitá prevence. U mnoho dětí se za poslední dobu snížil energetický výdej a to tím, že často dávají přednost, před pohybovou aktivitou, sezení u počítače. Prevence obezity by se měla stát prvním a základním způsobem řešení. Je důležité si uvědomit, že vliv rodinných zvyklostí k jídlu je pro dítě velmi zásadní.

PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY

Prevence by měla začít už před narozením dítěte. Správný způsob stravování je důležitý před plánovaným těhotenstvím matky a v jeho průběhu, jelikož může ovlivnit vývoj plodu.
1) Po narození je nejlepší prevencí kojení. Mateřské mléko je pro dítě nejpřirozenější výživou. Dítě by mělo být kojeno až do šestého měsíce. Je důležité, aby výživa matky v průběhu kojení odpovídala odbornému doporučení.
2) Správné vedení rodičů dítěte ke zdravé výživě. Děti by měli vidět určitý vzor. Rodiče by měli jít svým dětem příkladem. Je velmi neefektivní říkat: „To nemůžeš jíst!“, když to sami jíst budeme. Zkrátka děti pozorují a napodobují své rodiče. Je velmi důležité dítěti již od raného věku vypěstovat správné stravovací návyky. Tím, že dítěti dáváme zdravé či nezdravé potraviny, ovlivňujeme jeho výběr jídla i v pozdějším věku.
3) Je důležité dodržovat správný stravovací režim - 5- 6x denně v menších porcích. Dítě by mělo pravidelně snídat, svačit, obědvat a večeřet. Porce by měli splňovat jak kvantitativní tak i kvalitativní kritérium správné výživy.
4) Snídat by se mělo vždy doma a v klidu. Ne při chůzi do školy, či až ve škole.
5) Vyhýbáme se nevhodným zásahům – nenutíme děti, ať si přidají, nenakládáme zbytečně velké porce, nedáváme sladkosti za odměnu aj.
6) Ke svačině bychom měli dávat před sladkostmi přednost ovoci a zelenině. Svačiny stačí malé – např. jogurt s rohlíkem apod. Měli bychom brát v úvahu, kolik toho dítě snědlo při obědě.
7) Konzumace sladkostí jen s rozumem.
8) Nejíme s dítětem u televize!
9) Večeře by neměly být příliš tučné a neměly by být těsně před spaním. Spaní s plným žaludkem není zdravé a zbytečně dítěti vybudováváme špatný stravovací návyk.
10) Prostředí, kde se dítě vyskytuje, hraje také důležitou roli. Velkou úlohu v prevenci má proto také mateřská školka a později základní škola, kde dítě stráví několik hodin denně. Učitelé by měli vést žáky ke zdravému životnímu stylu a edukovat ke správné výživě. Pedagog by měl ve škole dohlížet na to, aby se dítě o přestávkách najedlo a pokud možno, co nejvíce v klidu. Rodiče, by měli své děti přihlásit do školní jídelny, aby bylo zvyklé na polední teplé jídlo. Jsou děti, které se ve školních jídelnách nestravují a zajdou si koupit něco k jídlu do obchodu, dle vlastního výběru. Většinou je ale jejich volba nesprávná a tyto svačiny v žádném případě nenahrazují teplý oběd ze školní jídelny. Organismus je tedy časem ochuzen o některé látky, např. nedostatečné množství bílkovin, atd.
11) Celodenní pitný režim. Vyhýbáme se sladkým nápojům. Dítě by mělo vypít 1-2 litry denně.
12) Pohybová aktivita dítěte je velmi důležitá. Rodič by se měl snažit dítě vést ke sportu – jízda na kole, plavání, fotbal, florbal, tenis aj. V dnešní době se mnoho rodičů svým dětem nevěnuje, a aby měli klid, posadí je k počítači místo toho, aby si s nimi šli raději něco zahrát. Tělesná výchova ve škole má také v prevenci svou roli, není proto dobré děti z těchto hodin často omlouvat. Mimoškolní aktivitě se dnes věnuje málo dětí. Pohybová aktivita dětí je proto často ovlivňována pohybovou aktivitou rodičů.

Prevence obezity dítěte a vůbec celkově je velmi jednoduchá. Stačí jen u dítěte vypěstovat a dodržovat správné stravovací návyky a zajistit u něj především dostatečnou pohybovou aktivitu.

LÉČBA OBEZITY
Obezitu u dětí je důležité podchytit co nejdříve. Čím dříve se nám ji podaří odchytit, tím snazší pro nás bude léčba. Je chybou doufat, že dítě z obezity vyroste.
Léčbu dětské obezity nesmíme vzít do svých rukou, musíme se poradit se zkušeným lékařem. Dětská léčba obezity většinou nevyužívá léků ani chirurgických zákroků. Diety s velkým omezením jsou v dětském věku nevhodné, jelikož můžou vést k poruše vývoje a růstu dítěte.
Jestli chceme změnit jídelníček dítěti, jehož rodiče trpí nadváhou také, je nutné změnit jídelníček celé rodině. Je velmi neefektivní, aby se dítě dívalo na maminku, která jí to, co dítě nemůže. Rodina hraje velmi důležitou roli.

Druhy léčby:
1) Léčba medikamenty
Metformin je jediný medikament v České republice schválený u dětí. Tento lék příznivě ovlivňuje hladiny lipidů.
2) Chirurgická léčba
V České republice se smí provádět až u osob starších osmnácti let.
Existují léčebné programy pro děti s obezitou, které jsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Většinou se jedná o měsíční program, který zahrnuje různé aktivity. Dítě chodí pravidelně cvičit do bazénu, do tělocvičny, chodí na kontrolní vyšetření k lékaři, cvičí na přístrojích ve fitness aj. Léčebné programy fungují pod dozorem zkušených obezitologů. Dětem se zde snaží ukázat jak vést zdravý životní styl. Zkušení pracovníci se snaží dětem vysvětlit, proč by měli chtít zhubnout. Pomáhají vyrovnat se s jejich handicapem.
Pro obézní děti se doporučuje cvičení, které příliš nezatěžují klouby. Doporučují se dechová cvičení a posilující cvičení. Doporučují se míčové hry, badminton, plavání, aj. Cvičení můžeme doporučit pro jednotlivé stupně obezity. Při mírné obezitě může dítě vykonávat cvičení ve všech pozicích. Při střední obezitě cvičení ve stoje, chůze, rotoped aj. Při těžké obezitě se doporučuje cvičení v sedě, plavání, cvičení ve vodě a v lehu.
Život obézního dítěte není jednoduchý. Společnost si vytvořila k obézním jakýsi negativní postoj. Ve škole se dítě nevyhne hanlivým narážkám, jsou v kolektivu méně oblíbené a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti jsou v pohybových aktivitách méně obratné. Po čase si uvědomí svojí odlišnost a přicházejí pocity méněcennosti. Obezita dítěte se projevuje negativně na jeho psychice.

Neléčená obezita vede k řadě onemocnění:
- Vysoký krevní tlak
- Onemocnění srdce a cév
- V dospělosti infarkt
- Skolióza
- Poruchy metabolizmu
- Pravděpodobnější výskyt cukrovky
- Poškození pohybového aparátu
- Problémy s kyčelním či kolenním kloubem (v dospělosti)
- Vadné držení těla

Obezity v dětském věku přibývá, a proto bychom se měli více zaměřit na její prevenci. Obezita není jen estetická vada, ale vede k řadě onemocnění, které nám mohou v průběhu života komplikovat život. Čím dříve obezita vznikne, tím je větší riziko onemocnění v dospělosti. Čím déle u dítěte obezita trvá, tím je větší riziko, že si dítě obezitu zachová.

,,Boj proti nenasytnosti je hlavním problémem výživy zdravého, aktivně žijícího člověka."
Nikolaj Amosov

Alena Tomšů 

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí