Co je obezita

Jde o nadměrné uložení tuku v organismu. O obezitě se v posledních letech mluví jako o celosvětové epidemii. U žen tvoří normální podíl tuku v organismu 25 – 30 %, u mužů 20 – 25 %. Obezita je definována podle tzv. Queteletova indexu, který je dnes označován jako body mass index (BMI).

BMI = hmotnost v kg/(výška v m)2

Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI

Podvýživa

do 18,5

Normální hmotnost

18,5 – 25

Nadváha

25 – 30

Obezita I. stupně

30 – 35

Obezita II. stupně

35 – 40

Obezita III. Stupně

> 40

 

Jaké jsou možnosti terapie obezity

Dietoterapie

Dietoterapie je hlavním postupem v léčbě obezity. Je dlouhodobá, vyvážená a přiměřená energetickému výdeji.  Dieta by měla být sestavena individuálně na míru pro každého pacienta, který řeší otázku hubnutí. Při sestavování jídelníčku musí složení a energetický obsah odrážet věk, pohlaví, chuťové preference, zvyklosti a další. Strava by měla být vyvážená, plnohodnotná, pestrá a měla by obsahovat veškeré živiny, které organismus potřebuje. Jak zhubnout a vyhnout se jojo efektu? Mezi hlavní zásady patří dlouhodobá úprava stravovacího režimu, pravidelnost v jídle, rovnoměrné rozdělení energie během celého dne, snížení obsahu tuku ve stravě, omezení kuchyňské soli, změna stravovacích návyků. Důležitý je i pitný režim. Vhodná je neperlivá voda, neslazené ovocné a bylinné čaje.

Redukčních diety

Vedoucí k rychlé váhové redukci

1.    600 kcal/2520 kJ, 50 g sacharidů, 20 g tuků, 55 g bílkovin

2.    800 kcal/3360 kJ, 100 g sacharidů, 20 g tuků, 60 g bílkovin

3.    1000 kcal/4200 kJ, 125 g sacharidů, 25 g tuků, 70 g bílkovin

Vedoucí k pomalejší váhové redukci a k zachování hmotnosti

1.    1200 kcal/5040 kJ, 150 g sacharidů, 35 g tuků, 70 g bílkovin

2.    1470 kcal/6174 kJ, 175 g sacharidů, 50 g tuků, 75 g bílkovin

3.    1770 kcal/7434 kJ, 225 g sacharidů, 60 g tuků, 75 g bílkovin

Farmakoterapie

Farmakoterapie obezity je léčba registrovanými léky, které prošly náročným procesem ověřování účinností. Tyto léky předepisuje lékař na lékařský předpis. Farmakoterapie je indikována pacientům s BMI vyšší než 30. Vyjímku tvoří osoby s výraznější nadváhou (BMI 27–30), u kterých se vyskytují zdravotní komplikace obezity. Farmakoterapie je indikována tehdy, nebyla-li úspěšná dosavadní komplexní redukční, pohybová a kognitivně-behaviorální léčba. Farmakoterapie je účinná pouze jako součást komplexního léčebného režimu (změna stravovacích návyků, zvýšení pohybové aktivity).

Na trhu jsou k dispozici účinná moderní antiobezitika, sibutramin, orlistat a rimonabant. Při užívání těchto léků je však efekt významně podporován dietními opatřeními.

Typy farmak:

Anorektika – léky tlumící chuť k jídlu (fentermin – není doporučován v zemích Evropské unie pro vyšší frekvenci vedlejších účinků)

Inhibitory střevní lipázy – léky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě (orlistat)

Nové typy anorektik – léky ovlivňující příjem potravy v centrálním nervovém systému (sibutramin, rimonabant)

Pohybová aktivita

Nedílnou součástí komplexní léčby obezity je pohybová aktivita. Výběr fyzické aktivity, její intenzitu a dobu trvání je třeba volit s ohledem na věk, stupeň obezity a přítomnost komplikací.

Jako nejvhodnější pohybová aktivita pro obézní jedince se doporučuje chůze, plavání, jízda na kole a další cvičení aerobního charakteru. Pravidelná pohybová aktivita přináší řadu výhod jako snížení množství tělesného tuku, zvýšení energie, zvětšení svalové hmoty, zlepšení krevního tlaku a hladiny tuku v krvi i celkové zlepšení fyzické kondice.

Kognitivně behaviorální terapie

Směr pocházející ze 70. let minulého století vycházející z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie. Terapeutický přístup, kde se obě filosofická východiska kombinují dle aktuální potřeby. Kognitivně behaviorální terapie obezity spočívá v technikách sebepozorování, kontrolujících samotný proces jedení, aktivní kontroly vnějších podnětů, pozitivního sebeposilování, relaxačních technik, výuce základů výživy a v nácviku pravidelné fyzické aktivity. Tímto způsobem terapie se u nás zabývá především STOB, ale také dieta StředaForm, kterou vymyslel MUDr. Leoš Středa.

Chirurgická léčba

Chirurgické výkony (bariatrické výkony) se řadí mezi nejúčinnější metody léčby obezity. Chirurgická léčba se indikuje v případě, že je BMI nad 40 nebo nad 35 s komplikacemi a při selhání konzervativních léčebných postupů.

Bandáž žaludku patří k nejjednodušším postupům v léčbě obezity. Je to chirurgický výkon, při kterém se žaludek podváže cévní protézou či speciální svorkou, přitom se obchází a není otevírán. Vytvoří se ústí kolem 10 – 12 mm a žaludek se změní ve tvar přesýpacích hodin. Horní oddíl se vytváří tak, aby jeho obsah byl kolem 50 ml.

Adjustabilní bandáž žaludku je modernější variantou výkonu, kde je manžeta naplněna tekutinou a spojující hadička vyvedena do podkoží a zakončena komůrkou typu portu. Otvor bandáže může být zmenšován či zvětšován podle potřeby připichováním tekutiny.

Rukávová gastrektomie (tubulizace žaludku) se v současné době stále častěji indikuje. Resekční výkon, při kterém se žaludek mění v úzkou trubku a nehrozí dilatace a ztráta efektu.

Plikace žaludku patří mezi nejběžnější výkony. Při tomto výkonu se bez resekce žaludek zavine do sebe a výsledný stav i efekt připomíná tubulizaci žaludku.

Až třetinu bariatrických výkonů tvoří ve světě výkony zkratové (gastrický by-pass, biliopankretická diverze). Tyto výkony však mohou vyvolat závažnou malnutrici.

 

Kateřina Kolářová

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí