Kazuistika:

Pacient přichází pro neustupující bolest levé kyčle a třísel.

O: Kulhá, kloubní hybnost omezená

A: Muž, 183cm, hmotnost 110kg, věk 67 let, TK 146/113, DK s otokem, snížená svalová síla, palpační bolest v oblasti levé kyčle, léky – atorvastatinum 20 (0-0-1), ramiprilum 5mg

RTG: Vymizení kloubní stěrbiny, deformace, zhrubění kloubu

Z: Koxartrosa IV.stupně

Dop.: Úplná osteotomie za půl roku. Do té doby RHB (posilování svalů, protahování ke zvětšení rozsahu pohybu, protažení zkrácených svalů, magnetoterapie), hole, dle potřeby běžná analgetika, redukční dieta, hubnutí.

Co je artróza

Artróza je degenerativní onemocnění kloubní chrupavky následně celého kloubu. Postihuje 80% lidí v generaci nad padesát let. Jde o stav, kdy chrupavka postupně ztrácí elastičnost, povrch je nerovný a chrupavka se pomalu opotřebovává. Následně se zužuje kloubní štěrbina, což vede k omezení pohybu v kloubu.

Vývoj artrózy souvisí především s životním stylem. Nejvíce rizikovým faktorem je nadváha či obezita, nesprávné jednostranné návyky, nepravidelná zátěž.

Artróza má čtyři stádia vývoje:

1.    zúžení kloubní štěrbiny

2.    výraznější zúžení kloubní štěrbiny, lehké nerovnosti kloubních ploch, počínající změny ve struktuře

3.    další zúžení kloubní štěrbiny, tvorba okrajových kostních výrůstků, řídnutí kostí, počínající dutiny (cysty) v kostech

4.    úplné vymizení kloubní štěrbiny, zkřivení kloubních konců kostí, splývání cyst a odumírání přilehlých kostí, výrazná deformace celého kloubu

Pacienti s artrózou obvykle chodí na operaci až ve chvíli krutých bolestí jak v klidu tak i při pohybu. Většina z nich si hledá úlevovou polohu, což je poloha, která působí co nejmenší bolest. V úlevové poloze pacient setrvává i několik měsíců a má za následek, že některé svaly a šlachy se zkracují, jiné svaly ochabují následkem nečinnosti. Z těchto důvodů je důležité cvičení v předoperační době.

Kyčelní kloub je kloub nosný, na který se přenáší váha těla při chůzi i ve stoje, proto je nutné u výše uvedeného pacienta redukovat hmotnost.

Dle výše uvedené lékařské zprávy se náš pacient dostane do péče fyzioterapeuta, který zajistí doporučená cvičení na uvolnění a posílení ochabujících svalů a zároveň zahrne redukční cvičení. Cílem cvičení je udržení pohyblivosti kyčelního kloubu ve všech pohybech a zároveň posílení svalů v oblasti kyčle. Je třeba protáhnout a posílit svaly zádové a zároveň je třeba se zaměřit na svaly hýžďové a břišní. Doporučené hole zamezí zhoršování špatného držení těla.

Doporučená cvičení:

Svaly hýždové

-          nejefektivnější jsou dřepy, které bohužel nejsou vždy proveditelné, tak se snažíme alespoň o opakované zanožení (10x každá strana)


-          Unožení (10x každá strana)

Svaly zádové

-          Zanožení (viz svaly hýžďové)

-          Vleže na zádech podsazovat zadeček vtáhnutím bříška, stáhnutím hýždí. Výdrž 10sec. (10x)

-          Dolní končetiny (DK) jsou skrčené, opřené chodidly o podložku. Stáhneme zadeček, vtáhneme bříško a zadeček pomalu zvedáme (v nádechem) nahoru z podložky, s výdechem se vrátíme (10x)                                 

Svaly břišní

-          V leže na zádech připažte ruce k tělu. S výdechem zvedněte hlavu a podívejte se na přitažené špičky nohou. Bradou se snažte dotknout klíční jamky. Současně přitahujte špičky(10x)     

             

-          Dle možností pacienta „Sedy lehy“ – s nádechem do sedu, s výdechem zpět

Cvičební sestavu je třeba opakovat dvakrát denně.

Vzhledem k našemu pacientovi s nadváhou je třeba upravit stravovací návyky, nejlépe doporučit návštěvu nutričního terapeuta. Správný jídelníček pomůže redukovat hmotnost a jistě pozitivně ovlivní i vysoké hodnoty TK a cholesterolu.

Michaela Frutosová


Jak zhubnout před operací? Zkuste hubnutí pomocí diety StředaForm, kterou vymyslel MUDr. Leoš Středa.

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí