Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a server Nadbváha (www.nadvaha.cz)Fakulta biomedicínského inženýrství je nejmladší fakultou naší nejstarší technické univerzity, kterou je České vysoké učení technické v Praze. Fakulta sídlí v Kladně. Průsečík nacházíme při odborné činnosti v rámci obezitologie, kdy FBMI ČVUT organizovala mezinárodní sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, na kterém se podílel i portál Nadváha.

Mezinárodní lékařské sympozium na téma Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu propojilo telemostem tři země - Česko, Slovensko a Filipíny a dva kontinenty Evropu a Asii. První den sympozia, čtvrtek, byl věnován přednáškám českých a zahraničních odborníků přes mezinárodní telemost do budov Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 1. lékařské fakulty UK, Národného inštitútu zdravia, Kuliat Foundation a také přes webový portál www.obezni.cz. Prezentaci pro veřejnost zajišťoval největší český online deník iDnes.cz prostřednictvím chatu odborníků se čtenáři. Páteční program byl zaměřen na prezenční konferenci společnosti STOB s tématy moderního pojetí hubnutí přes internet, zajímavostí, mýtů a pověr ve výživě. Úvodní přednášku přednesl Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., který již 63 let vykonává lékařskou praxi a který letos nově vydává svůj bestseller Nebezpečný svět kalorií, tentokrát se spoluautory (Doc. MUDr. Leoš Středa a MUDr. Kateřina Cajthamlová), tedy z pohledu tří lékařů. Sobotní přednáška v rámci veletrhu FOR FAMILY pro studenty FBMI i veřejnost.