1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se problematice obezity věnuje v předmětech:
Alternativní výživa | přednáší Mgr. Aneta Hásková
Biochemie výživy | přednáší prof. Tomáš Zima
Dějiny výživy | přednáší doc. Karel Černý
Dietologie a klinická výživa | přednáší prof. Štěpán Svačina, doc. Lukáš Zlatohlávek
Ekonomie výživy | přednáší Ing. Hana Pejšová
Enterální a parenterální výživa | přednáší Jarmila Křížová, Ph.D.
Historie výživy | přednáší doc. Karel Černý
Intenzivní péče při poruchách metabolismu | přednáší prof. Aleš Žák
Komplexní výživa sportovců (i nesportovců) a sportovní výkon | přednáší doc. Zdeněk Vilikus
Komunitní výživa | přednáší PhDr. Tamara Starnovská
Monitoring a terapie obezity | Rajko Doleček, Leoš Středa
*)
Mýty a omyly ve výživě | přednáší doc. Martin Matoulek
Nové směry v mofrologickém výzkumu | přednáší prof. Miloš Grim, prof. Karel Smetana
Novinky v biomedicínském výzkumu | přednáší prof. Stanislav Štípek
Obezitologie | přednáší doc. Martin Matoulek
Patofyziologie výživy | přednáší prof. Pavel Maruna
Výživa a dietetika | přednáší prof. Štěpán Svačina
Pediatrie se zaměřením na výživu | přednáší doc. Hana Houšťková a Peter Szitanyi, Ph.D.
Psychologie, psychiatrie a komunikace ve výživě | přednáší prof. Hana Papežová
Sportovní výživa | přednáší doc. Martin Matoulek
Výživa a dietetika | přednáší prof. Štěpán Svačina
Výživa dětí | přednáší prof. Štěpán Svačina
Výživa dospělých | přednáší prof. Štěpán Svačina

 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně:
spolupráce na mezinárodním sympoziu Obézní a program odborné osvěty Zdravý životní styl s ČVUT.

Sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu
Zdravý životní styl s ČVUT

 


* po smrti prof. Dolečka byl předmět přejmenován, nový název zní Léčebná edukace obézních