Index tělesné hmotnosti (body mass index - BMI) vyjadřuje poměr mezi tělesnou hmotností a výškou. Určuje, zda je vaše hmotnost v normě. Současné poznatky upřednostňují před body mass indexem měření obvodu břicha a hýždí. Nevýhoda je jediná: místo přesného místa kde měřit, se obtížně definuje, a tak je většina výsledků zkreslených. Proto pro všeobecné použití je BMI stále nejpoužívanější. Svůj body mass index si můžete spočítat zde.

BMI Kategorie
do 18,5 podváha
18– 25 ideální váha 
18– 27 podle amerických statistik - nejnižší riziko úmrtnosti
25 – 30 nadváha
30 – 35 mírná obezita /1. stupeň
35 – 40 střední obezita /2. stupeň
nad 40 morbidní obezita/3.stupeň