Kategorie

Společnost STOB pořádá ve dnech 7. až 9. 11. 2014 (od pátku do neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity.  Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice. Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat jak individuálně, tak skupinově. Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek nutných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity. Cílem společnosti STOB je rozšířit  tuto terapii do všech větších měst České republiky. V současnosti je vyškoleno zhruba 300 lektorů a skupinové kurzy jsou organizovány v desítkách městh České republiky. Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika pro odborníky (výcvik lektorů) nebo u PhDr. Ivy Málkové (malkova@stob.cz).

 

 

  

 

Vyberte podkategorii