Kategorie

Sdružení STOB si dovoluje vás pozvat  na seminář  Motivační program pro prevenci a terapii obezity

23. září od  9 do 13.15 hodin.  Seminář je  určen  pro sestry a lékaře s odborností praktické lékařství, diabetologie, endokrinologie, obezitologie, sportovní lékařství, fyzioterapie.

Seminář pořádá IPVZ. Přednáší PhDr. Iva Málková a  Prof. MUDr. Tereza Pelikánová.

Cílem semináře je představit  odborníkům  širší pojetí terapie obezity, především s důrazem na psychologické aspekty. Účastníci se seznámí s principy kognitivně behaviorální terapie obezity, která patří k nejefektivnějším přístupům k trvalé změně návyků, a získají materiály usnadňující vedení pacienta k redukci váhy.  Bude jim ukázáno,  jak i při jejich omezených časových možnostech mohou efektivně přivést pacienta k trvalé redukci váhy. Bude představen unikátní internetový program Sebekoučink, aplikace STOBkolo, která bere v úvahu různé stupně motivační připravenosti pacienta, a další programy, které odborníkům mohou usnadnit práci s pacientem. Účastníci se dále seznámí s možnostmi spolupráce diabetologa a praktického lékaře. Součástí semináře bude edukativní svačina a oběd sestavený  z nutričně výhodných a chutných potravin.

Přihlášky na http://www.ipvz.cz/akce/43988-ter-Kurz-Motivacni-program-pro-prevenci-a-terapii-obezity-za-vyuziti-internetu.aspx?cislokatedry=2098 nebo stačí napsat jméno a kontakt na mail malkova@stob.cz. Pro účastníky z Prahy je seminář hrazen z grantu Magistrátu hlavního města Prahy (DOT/04/03/004277/2014), přihlášky je však nutné zadat co nejdříve, protože kapacita  účastníků  kurzu, kteří to mají zdarma,  je omezena na 25 účastníků, mimopražští účastníci hradí poplatek. Informace na tel. 608 834 816.

 

 

 

  

Nadváha.cz - vaše snadné hubnutí